METODY PŁATNOŚCI

Zależy od warunków umowy między stronami.